Białka Tatrzańska: kamera na stoku Kotelnica kolej Jankulakowski

Kotelnica kolej Jankulakowski - Białka Tatrzańska

Bukowina Tatrzańska: Olczań-Ski TurniaBiałka Tatrzańska: Kotelnica - górna stacja

Kotelnica kolej Jankulakowski w Białce Tatrzańskiej

Złośliwi mówią, że w Białce Tatrzańskiej gór niema. Może i wysokich gór brak, lecz tutaj nie ich wysokość jest najważniejsza, a jakość infrastruktury narciarskiej i zaplecza turystycznego. Kotelnica Białczańska to dynamicznie rozwijający się ośrodek narciarski, który dzięki połączeniu jednym karnetem z położonymi tuż opodal stacjami narciarskim, zaliczany jest do największych kompleksów narciarskich w Polsce.

Kamera, przekazująca powyższy obraz, została zamontowana w pobliżu niedawno wybudowanej, nowoczesnej, sześcioosobowej kolejki krzesełkowej, zwanej Kolej Jankulakowski nr VIII. Długość kolei wynosi 790 metrów i pokonuje ona około 145 metrów różnicy poziomów. Średnie nachylenie trasy wiodącej wzdłuż jej linii kolei wynosi 18.83%. Jest w stanie przewieźć ponad 3000 osób na godzinę. Kolejka wyposażona została w wyprzęgane, podgrzewane kanapy oraz kopuły chroniące przed deszczem i śniegiem.

Kolejka wyposażona została także w specjalny system zabezpieczeń, który umożliwia transport dzieci poniżej 125 centymetrów wzrostu. Automatycznie otwierane i zamykane pałąka oraz jego elektroniczny nadzór, a także regulowany przenośnik taśmowy wspomagający wsiadanie oraz dokonujący automatycznego pomiaru wysokości osób wsiadających zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Wysokość krzesełka dopasowywana jest do wysokość odpowiedniej dla najniższej osoby wsiadającej w danym momencie na kanapę. Wzdłuż kolei wytyczona została ponad 800-metrowa trasa narciarska, która na mapie ośrodka oznaczona jest kolorem niebieskim. Na całej długości jest ona sztucznie naśnieżana, oświetlona, a w razie potrzeby także ratrakowana.

2016.01.29. - Przykładowy obraz z kamery na kolej Jankulakowski na stoku Kotelnica w Białce Tatrzańskiej

Kotelnica kolej Jankulakowski w Białce Tatrzańskiej Kotelnica kolej Jankulakowski w Białce Tatrzańskiej zdjęcie nr 2

Kolejną nowością, w stacji narciarskiej Kotelnica Białczańska, jest Kolej Remiaszów nr XI. Długość kolei linowej wynosi 900 metrów i pokonuje ona około 170 metrów różnicy poziomów. Została ona wyposażona w sześcioosobowe, wyprzęgane i podgrzewane kanapy oraz kopuły przeciwwietrzne. Kolej Remiaszów, tak jak Kolej Jankulakowski, wyposażona jest w nowoczesny system zabezpieczeń. Wzdłuż wyciągu wytyczona została prawie kilometrowa trasa narciarska, na całej długości sztucznie naśnieżana, ratrakowana i oświetlona.

Obraz z kamery pochodzi ze strony bialkatatrzanska.pl